Kolejne kroki do rozpoczęcia budowy domu

2018-11-07


Co muszę zrobić aby móc rozpocząć budowę domu?

                
         Ponieważ zwykle proces uzyskiwania pozwolenia na budowę trwa kilka miesięcy - jeśli planujesz rozpocząć budowę domu, zacznij działać z wyprzedzeniem.
Poniżej znajdziesz kolejne etapy uzyskiwania pozwolenia na budowę.


  


ETAP 1

Uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.
    
         Na tym etapie musisz sprawdzić w Urzędzie Miasta lub Gminy czy dla terenu na którym znajduje się Twoja działka obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli jest uchwalony, występujesz o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli planu nie ma, musisz uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, która będzie niezbędna do otrzymania pozwolenia na budowę.


      

ETAP 2

Realizacja projektu.

         Po uzyskaniu planu lub decyzji projektant może wykonać na ich podstawie projekt architektoniczno-budowlany lub adaptację projektu gotowego.
Na tym etapie należy również uzyskać pozostałe dokumenty, niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę:

  • mapę do celów projektowych,
  • opinie od poszczególnych gestorów sieci o możliwości podłączenia obiektu do sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej,
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
  • inne dokumenty wynikające z decyzji o warunkach zabudowy lub planu miejscowego oraz przepisów. 


   

 ETAP 3

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

         Mając przygotowany projekt architektoniczno-budowlany składamy wniosek o pozwolenie na budowę wraz z całą dokumentacją, czyli:

  • 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ważną decyzję o warunkach zabudowy.ETAP 4

Rozpoczęcie prac budowlanych.

         Po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę, które następuje po 14 dniach od daty jej wydania, należy zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przystąpieniu do prac budowlanych - co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.
Po dopełnieniu tych formalności można rozpocząć prace budowlane.

Po szczegółowe informacje dotyczące całej procedury zapraszamy do nas.

Powrót

KONTAKT

PRACOWNIA PROJEKTÓW ITL
mgr inż. Leszek Kołakowski


06-400 CIECHANÓW

ul. Wojska Polskiego 10


tel.: +48 509 856 686

e-mail: biuro@pracownia-itl.pl


Biuro czynne: pn-pt w godzinach 8.00 - 16.00


Zapraszamy!